اقتصاد کلان 2
49 بازدید
محل ارائه: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (‌ره)
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
اقتصاد کلان 2 با دکتر صمصامی معاون وزیر اقتصاد و بازرگانی