اقتصاد کلان 1
48 بازدید
محل ارائه: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (‌ره)
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
اقتصاد کلان ا با دکتر صمصمامی معاون وزیر اقتصاد و بازرگانی