البنک اللاربوی(ملحقات)
49 بازدید
محل ارائه: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (‌ره)
مقطع: فوق لیسانس
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
توضیحات بخش ملحقات البنک اللاربوی، تحت عنوان فقه الاقتصاد در محضر استاد دکتر آقا نظری