اقتصاد سنجی
46 بازدید
محل ارائه: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (‌ره)
مقطع: فوق لیسانس
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
اقتصاد سنجی دروس و توضیحات دروس از درس دکتر عباس عرب مازار، استاد دانشگاه شهید بهشتی،