اقتصاد خرد 2
51 بازدید
محل ارائه: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (‌ره)
مقطع: فوق لیسانس
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
اقتصاد خرد 2 دروس و توضیحات دروس از درس دکتر داوودی ، استاد دانشگاه شهید بهشتی، و مدیر گروه اقتصاد موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)