اقتصاد پولی
49 بازدید
محل ارائه: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (‌ره)
مقطع: فوق لیسانس
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
اقتصاد پولی کلاس دکتر داوودی، استاد دانشگاه شهید بهشتی و مدیر گروه اقتصاد موسسه آموزشی و پژوهشی بیان شده است.