بررسی سرگذشت شهید عبدالخالق هزاره
60 بازدید
محل نشر: فصلنامه فرهنگی اجتماعی پیام یاسین، شماره 23- بهار 89
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
بررسی سرگذشت شهید عبدالخالق هزاره قهرمان افغانستان که نادرشاه پادشاه افغانستان را ترور کرد.