عوامل معنوی توسعه اقتصادی از دیدگاه قرآن کریم
62 بازدید
محل نشر: فصلنامه فرهنگی اجتماعی پیام یاسین/ شماره 19/ 18 – زمستان 87 – بهار 88
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
عوامل معنوی توسعه اقتصادی از دیدگاه قرآن کریم