پلورالیزم مذهبی
53 بازدید
محل نشر: مجله فرهنگی اجتماعی آفاق، شماره 1، مدرسه عالی امام خمینی(ره)، 1386
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
پلورالیزم مذهبی در راستای بحث پلورالیزم دینی است که در ساختار مذهب بحث شده است.